Tıbbi Yayınlar

Cerrahi yara infeksiyonu

Akut Karın

Akut kolesistit HK

Antibiyotik profilaksisinden cerrahın beklentisi

Cerrahi yara infeksiyonu ve profilaksi ilkeleri

Cerrahide meslek hatası

Cerrahlar hastane infeksiyonlarının neresinde

İntraabdominal infeksiyonlarda kaynak sanitasyonu

Koledok taşlarının tedavisi 2006

Pankreasın Cerrahi Anatomisi

Pankreatit akut

Pankreatit kronik

Posthepatik ikterde tanı ve tedavi

Tersiyer Peritonit

Toplumdan edinilmiş karın içi infeksiyonlar

Tromboemboli profilaksisi 2011

Tromboemboli profilaksisi 2006